10 May

Deelname wetenschappelijk onderzoek: burgerplicht?

(Een soortgelijke blogpost verscheen eerder op bkbacademie.nl)

Een veelgehoorde conclusie van wetenschappelijk onderzoek: er is meer data nodig. In veel gevallen zijn er niet voldoende proefpersonen of respondenten om een degelijk onderzoek te kunnen doen. Geld lost dit niet altijd op: wie respondenten betaalt, heeft geen random sample maar een selectie van minder kapitaalkrachtigen. Het verplichten van deelname aan onderzoeken gebeurt alleen binnen universiteiten – de sample bestaat dan helaas uit louter studenten.

Veel onderzoek wordt door de burger via belastinggelden gefinancierd. Waar de burger echter ook bij zou moeten helpen, is data. Een burgerplicht voor wetenschappelijke participatie kan dit realiseren. Ten eerste kunnen burgers bepaalde metingen toestaan, zoals voor onderzoek naar energieverbruik. Daarnaast houden verschillende wetenschappen enquêtes over gedrag en voorkeuren. Tot slot zijn er voor medische onderzoek bijvoorbeeld bloedmetingen nodig. Het testen van medicijnen vormt vanwege de risico’s een discussie op zich en laat ik buiten beschouwing.

Burgerschap kent rechten (o.a. politieke participatie) en plichten (o.a. bescherming). De voornaamste plicht is belastingafdracht. Soms zijn rechten direct verbonden met plichten: het recht op bescherming is in Zwitserland gewaarborgd door dienstplicht. Het recht op politieke participatie gaat in België gepaard met een opkomstplicht. De staat verzorgt echter meer: infrastructuur, zorg en sociale vangnetten. Om dit goed te doen, is wetenschappelijke kennis nodig. Het recht op deze diensten kan dus gepaard gaan met de verplichting te participeren in onderzoek hiernaar.

Wetenschappelijke kennis informeert beleidsmakers en staat dus ten dienste van de samenleving. Logischerwijs volgt hieruit een wederzijdse verplichting: niet alleen betaalt de samenleving de wetenschap, ze kan ook de broodnodige data leveren. Dus, niet zeuren, allemaal even die enquêtes invullen!

(Een soortgelijke blogpost verscheen eerder op bkbacademie.nl)

Afbeelding: bewerkt van topvisser.nl