Tag Archives: De Appel

30 Mar

Spiderman (en de olie-industrie)

(Een soortgelijke column verscheen eerder in De Appel)

With great power, comes great responsibility. Waarschijnlijk de meest bekende zin uit de eerste Spidermanfilm en illustratief voor de missie van Peter Parker: omdat zijn alter ego Spiderman de macht bezit mensen te redden, heeft hij ook de plicht dat te doen. Ook buiten de bioscoop geldt deze regel: wie kan zwemmen en bijvoorbeeld een kind ziet verdrinken, heeft de plicht het kind te redden. Mijn stelling: een bedrijf dat klimaatverandering kan tegengaan, moet dit ook doen.

Read More

18 Feb

Techniek eerst: numerus fixus op andere studies

(Een soortgelijke column verscheen eerder in De Appel)

Nederland heeft een groot tekort aan hoopopgeleide technici maar doet er niets aan. De discussie over de langstudeerboete ging er aan voorbij: het uiteindelijke voorstel was een boete die studenten met een zware studie onevenredig hard trof. Het sociaal leenstelsel, dat in 2014 wordt ingevoerd, houdt ook geen rekening met het tekort aan technische studenten. Het pleidooi van Minister Plasterk voor gratis bètastudies lijkt vergeten. Tijd voor een nieuw voorstel: numerus fixus op alle studies die de samenleving weinig te bieden hebben.

Read More

05 Jan

Ingenieur in de politiek

(een soortgelijke column verscheen eerder in De Appel)

Een simpel experiment in het Britse Lagerhuis laat zien dat ingenieurs hard nodig zijn in de politiek. De Britse Kamerleden kregen de volgende vraag voorgelegd. ‘Werp twee keer een munt. Wat is de kans op tweemaal kop?’ Veertig procent had de vraag goed, zestig procent zat ernaast of wist het simpelweg niet. Desondanks gaf driekwart van de Kamerleden aan met vertrouwen met getallen om te gaan.

Read More